خدمات

YÖS خدمات ثبت نام آزمونهای ورودی دانشگاههای ترکیه
خدمات دوره ای جهت آمادگی بیشتر و مشاوره رفع اشکال
انتخاب رشته و ارسال مدارک داوطلبان و اخذ پذیرش از دانشگاهها
ارائه انواع کتب و جزوات آموزشی
مشاوره نکات تستی و کلیدی آزمونهای دانشگاهها

 

(افتتاح حساب بانکی بین المللی (چند ارز
شماره امنیت اجتماعی – اجباری برای فرآیندهای قانونی
(مجوز رانندگی (بین المللی و محلی
ثبت نام در بیمه خدمات درمانی و خدمات مرتبط (SGK).
ساختمان سی وی، کارآموزی، فرصت های شغلی نیمه وقت و غیره